Analýza prvkov

Ručné analyzátory sa používajú na široké spektrum aplikácii v priemysle, geológii, laboratóriách, používajú ich policajné zložky pri kontrole nebezpečných látok a narkotík. Využívajú sa hlavne röntgen -  fluorescenčné a LIBS analyzátory. Pri röntgen – fluorescenčnej analýze (XRF) je vzorka vystavená prvotnému, elektromagnetickému žiareniu, ktoré je charakterizované krátkou vlnovou dĺžkou a teda veľkou frekvenciou. Vzorka ako odozvu na prvotné žiarenie vysiela vlastné žiarenie, ktoré je pre každý prvok charakteristické a vzniká fluorescenciou. 
Pri technológii LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy) sa pomocou laseru zahreje povrch vzorky a odparí sa nepatrný objem materiálu, čo spôsobí vznik plazmy. Pri chladnutí plazmy dochádza k prechodu excitovaných atómov na nižšie energetické hladiny a teda k emitovaniu žiarenia. Pomocou spektrometrie môžeme sledovať emisné spektrum prvkov tvoriacich materiál. Analýza umožňuje vykonať kvalitatívnu a kvantitatívnu analýzu prvkov. Výhodou tejto technológie je, že odpadá čistenie a brúsenie povrchu vzorky, a pôsobenie röntgenového žiarenie. 


Rýchla analýza chrómu pre aplikácie  Flow Accelerated Corrosion (FAC)

Analýza síry v teréne pomocou LIBS

Analýza berýlia v zliatinách a ostatných materiáloch

Materiálové overenie iónových zlúčenín solí pomocou LIBS

Pokročilá analýza hliníkových zliatin technológiou LIBS 

Koniec zámeny 6063 a 1100

Analýza lítia v hliníkových zliatinách


7. ročník NDT zákaznícke sympózium SlovCert

7. ročník NDT zákaznícke Sympózium SlovCert, 5.-6. Jún 2018, zámocký hotel The Grand Vígľaš

Dozvedieť sa viac »

SlovCert Receive Zetec Market Leadership Awards

SlovCert spol. s.r.o. received the Bronze/Silver Market Leadership Award during the company’s 2017 Channel Partner Meeting in Whistler, British Columbia, Canada, June 12-14.

Dozvedieť sa viac »