Kontrola kapilárnou metódou

Moderné kapilárne metódy sú samostatným odborom nedeštruktívneho skúšania materiálu. Využívajú kapilárne vlastnosti niektorých kvapalín, zvaných penetranty, na zistenie povrchových necelistvostí materiálu, ako napr. trhlín, studených spojov, porezity a pod. Zistenie vnútorných chýb nemajúcich spojenie so skúšaným povrchom, nie je týmito metódami možné.

Hlavné prednosti kapilárnych metód spočíva v ich principiálnej i aplikačnej jednoduchosti. Ďaľšou výhodou je ich vysoká univerzálnosť, pretože tvarová zložitosť, rozmery i chemické zloženie skúšaných výrobkov nehrá  takú úlohu ako u iných defektoskopických metód.

Vlastný spôsob kapilárnych metód spočíva vo využití vzlínavosti a zmáčavosti vhodných kvapalín (penetrantov), ich farebnosti alebo fluorescencie. Týmito kvapalinami sa pokrýva skúšaný povrch tak, aby mohli vnikať do necelistvostí vychádzajúcich na tento povrch. Po odstránení zvyškov penetrantov zo skúšaného povrchu (po ukončenej penetrácii do chýb), vzlína penetrant usadený v chybách na povrch a za pomoci kontrastnej vývojky vytvára farebnú alebo fluoreskujúcu indikáciu chyby. Indikácie chýb sa hodnotia vizuálne.

Kapilárnymi metódami možno skúšať:

  • kovové materiály (austenitické ocele, farebné, ľahké kovy a ich zliatiny a iné). Môžu byť použiteľné aj na skúšanie feromagnetických materiálov, avšak tu je väčšinou výhodnejšia magnetická prášková metóda.
  • nekovové materiály (plastické hmoty, glazovaná keramika, sklo a iné).
  • Nemožno skúšať materiály pórovité a materiály, ktoré by sa narušovali kapilárnymi prostriedkami (napr. niektoré plasty).
  • Rozdelenie kapilárnych metód
  • metódu farebnej indikácie - prítomnosť necelistvosti sa prejaví vznikom kontrastnej farebnej indikácie (väčšinou červenej na bielom podklade). Tieto indikácie sa hodnotia v dennom alebo umelom bielom svetle.
  • metódu fluorescenčnú - prítomnosť necelistvosti sa prejaví vznikom indikácie, ktorá v ultrafialovom žiarení (tzv. čiernom svetle) svetielkuje, väčšinou žltozeleno.
  • metódu dvojúčelovú - prítomnosť necelistvosti sa prejaví farebnou alebo fluorescenčnou indikáciou, podľa toho aký druh osvetlenia zvolíme (biele alebo UV svetlo).

7. ročník NDT zákaznícke sympózium SlovCert

7. ročník NDT zákaznícke Sympózium SlovCert, 5.-6. Jún 2018, zámocký hotel The Grand Vígľaš

Dozvedieť sa viac »

SlovCert Receive Zetec Market Leadership Awards

SlovCert spol. s.r.o. received the Bronze/Silver Market Leadership Award during the company’s 2017 Channel Partner Meeting in Whistler, British Columbia, Canada, June 12-14.

Dozvedieť sa viac »