NDT zákaznícke Sympózium SlovCert sa uskutoční v termíne 5. až 6. Júna 2018, miestom konania je zámocký hotel The Grand Vígľaš****

Srdečne Vás pozývame na naše odborné sympózium!

NDT zákaznícke Sympózium SlovCert sa uskutoční v termíne 5. až 6. Júna 2018, miestom konania je zámocký hotel The Grand Vígľaš****

 

Toto 2 dňové podujatie je zamerané na prezentáciu riešení vhodných pre Vaše aplikácie v oblasti nedeštruktívneho testovania materiálov. Účelom Sympózia je upozorniť na existujúce inovatívne riešenia a  spoľahlivé a efektívne postupy skúšania NDT.

V rámci odborných prezentácií Vám prinášame aj informácie a aktuality z medzinárodných fór. Zároveň chceme prezentovať súčasný vývoj najnovších techník NDT, aktuálnych noriem, ale aj umožniť odbornú konzultáciu s mnohými našimi špecialistami a prakticky predviesť najnovšiu techniku,  ktorú máme v našom dodávateľskom programe.

 

Pripravujeme:

- stredoeurópska premiéra Phased Array Ultrazvukového defektoskopu TOPAZ 64 (Full Matrix Capture FMC a Total Focusing Method TFM, ZETEC)defektoskopu na vírivé prúdy MIZ 21C (ZETEC),

- prednášky a prezentácie prístrojovej techniky na spektrálnu analýzu materiálov (technológia LIBZ, SciAps), meranie tvrdosti (Equotip, Proceq), detekciu trhlín (PACE, Eddyfi), prežarovania a digitálnej rádiografie.

- odznejú taktiež prednášky a uskutoční sa workshop zameraný pre sektor železníc a sektor automobilového priemyslu (prezentácia OFF line a ON line ultrazvukových a EMAT liniek pre železnižný a automobilový priemysel a prístrojová technika na kontrolu bodových zvarov) a ďaľšie....

Ďakujeme!


Program:

 

 • Ing. Vladislava SEKERÁŠOVÁ (ČESKÉ DRÁHY, a.s.): NDT a železniční kolejová vozidla ČD
 • Ing. Vladislava SEKERÁŠOVÁ (ČESKÉ DRÁHY, a.s.): Nové způsoby zkoušení dvojkolí metodou UT a Měření vnitřního napětí věnců celistvých kol
 • Jérôme Poirier (Zetec, Inc.): New Topaz 64 with The technology Full Matrix Capture (FMC) and Total Focusing Method (TFM) - advantages and limitations.
 • Ing. Juraj Neupauer (Slovenské elektrárne, a.s.): Modelovanie zamerané na analýzu nepresnosti  techniky phased array pri určovaní výšky koróznych trhlín  
 • Pedro Machaqueiro (SciAps): PMI LIBS: Handheld use for Low Carbon Steel and Stainless-Steel
 • Jovan Jovanovič (INSTRO d.o.o.): Elemental analysis measurements: uncertainty, limits of detection and measurement interpretation in the practice
 • Využitie nášho spektrometra Z-200 (LIBS) na triedenie materiálu (naše výsledky z testovania prístroja v Slovinských podnikoch Akrapovič, Metal Ravne, Štore steel, IMT a IMPOL)
 • Ing. Michal Boháčik (Žilinská univerzita, Strojnícka fakulta): Využitie konvenčnej ultrazvukovej techniky a techniky TOFD, PA pri kontrole zvarových spojov a odliatkov
 • Carsten Köhler (VOGT Ultrasonics GmbH): PHAsis PAUT Spotweld Inspection System
 • Carsten Köhler (VOGT Ultrasonics GmbH): PROline Ultrasonic Inspection System Solutions
 • Ing. Pavol Kučík (SlovCert spol. s r.o.), Ing. Aleš Mišura (topNDT s.r.o.): PACE - technika ACFM® na detekciu povrchových trhlín a ich dimenzovanie
 • ACFM® je patentovaný typ elektromagnetickej kontroly, ktorá zavádza na povrch komponentu striedavý prúd na detekciu trhlín. Umožňuje okamžité určenie rozmerov (hĺbky, dĺžky) defektu/ trhliny čo jej hlavným prínosom v porovnaní s ostatnými alternatívnymi metódami NDT.
 • Ing. Pavol Kučík (SlovCert spol. s r.o.): Nevyhnutnosť a rozdiely v školení personálu NDT pre oblasť digitálnej rádiografie
 • Ing. František Botko, PhD. (TUKE, Fakulta výrobných technológií Prešov): Návrh prototypových nástrojov pre výrobu vnútorne tvarovo členitých rúr pre energetický priemysel s nasadením NDT
 • Ľuboš Mišák (Proceq SA, Schwerzenbach): NDT techniky na meranie tvrdosti (Leeb, Rockwell, UCI) a ukážky praktických riešení s Equotipom 550
 • Andrej Kučík (SlovCert spol. s r.o.): MIZ21C Predstavenie novinky pre kontrolu vírivými prúdmi
  • MIZ-21C-SF: Single frequency, conductivity
  • MIZ-21C: Dual Frequency, Conductivity, Rotating Scanner
  • MIZ-21C-Array: Dual Frequency, Conductivity, Rotating Scanner, ECA
 • Ing. Jaroslav Brom (Centrum Výzkumu Řež s.r.o. Plzeň): Kvalifikace NDT systémů na klasických elektrárnách v ČR
 • Ing. Ján Kepič, PhD. (Laboratóriá PROMATECH): Využitie mikroskopov výskumného centra PROMATECH v priemyselnej praxi
 • Bc. Rastislav Brezovský (ŽOS a.s. Trnava): Techniky NDT v ŽOS a.s. Trnava