Defektoskopie 2018 / NDE for Safety 2018

48. mezinárodní konference a výstava NDT techniky 6. – 8. 11. 2018, Defektoskopie 2018 / NDE for Safety 2018, Konferenční centrum City, Praha, Česká republika


...nie je nám to jedno, myslíme na budúcnosť...

...nie je nám to jedno, myslíme na budúcnosť...


XRF alebo LIBS ... ?

V našej ponuke nájdete ručné analyzátory na báze dvoch metód. Najpoužívanejšia je bezpochyby metóda XRF – röntgen fluorescenčná spektrometria. Avšak, oproti nej stojí metóda LIBS (Laser Induced Breakdown Spectroscopy), ktorá svojím výkonom nastavuje latku o niečo vyššie. Ako si medzi nimi vybrať ?