Penetračné prostriedky

Moderné kapilárne metódy sú samostatným odborom nedeštruktívneho skúšania materiálu. Využívajú kapilárne vlastnosti niektorých kvapalín, zvaných penetranty, na zistenie povrchových necelistvostí materiálu, ako napr. trhlín, studených spojov, porezity a pod. Zistenie vnútorných chýb, nemajúcich spojenie so skúšaným povrchom, nie je týmito metódami možné.
Hlavné prednosti kapilárnych metód spočíva v ich principiálnej i aplikačnej jednoduchosti. Ďaľšou výhodou je ich vysoká univerzálnosť, pretože tvarová zložitosť, rozmery i chemické zloženie skúšaných výrobkov nehrá  takú úlohu ako u iných defektoskopických metód.

Vlastný spôsob kapilárnych metód spočíva vo využití vzlínavosti a zmáčavosti vhodných kvapalín (penetrantov), ich farebnosti alebo fluorescencie. Týmoto kvapalinami sa pokrýva skúšaný povrch tak, aby mohli vnikať do necelistvostí vychádzajúcich na tento povrch. Po odstránení zvyškov penetrantov zo skúšaného povrchu (po ukončenej penetrácii do chýb), vzlína penetrant usadený v chybách na povrch a za pomoci kontrastnej vývojky vytvára farebnú alebo fluoreskujúcu indikáciu chyby. Indikácie chýb sa hodnotia vizuálne.

7. ročník NDT zákaznícke sympózium SlovCert

7. ročník NDT zákaznícke Sympózium SlovCert, 5.-6. Jún 2018, zámocký hotel The Grand Vígľaš

Dozvedieť sa viac »

SlovCert Receive Zetec Market Leadership Awards

SlovCert spol. s.r.o. received the Bronze/Silver Market Leadership Award during the company’s 2017 Channel Partner Meeting in Whistler, British Columbia, Canada, June 12-14.

Dozvedieť sa viac »