Prežarovacia technika

Prenosné prístroje
Prenosné, mobilné alebo stabilné zariadenia , ktoré sú zdrojom lúčov X . Zdrojom žiarenia sú rtg trubice, ktoré premieňajú el.žiarenie na rtg žiarenie. Sú schopné prežarovať materiály do max. hrúbok 120 mm ocele.
čítaj ďalej

RTG systémy
Kabínové stabilné pracoviská so zabudovanými rtg lampami, napájacími zdrojmi, ovládacími pultami, manipulátormi, ktoré slúžia na kontrolu pravidelnej produkcie / najmä v automobilovom priemysle/. Prenosné, mobilné alebo stabilné zariadenia , ktoré sú zdrojom lúčov X . Zdrojom žiarenia sú rtg trubice, ktoré premieňajú el.žiarenie na rtg žiarenie. Sú schopné prežarovať materiály do max. hrúbok 120 mm ocele.
čítaj ďalej

Počítačová tomografia (CT)

Počítačová tomografia (CT) poskytuje trojrozmerný pohľad dovnútra kontrolovanej vzorky. To umožňuje presnú analýzu veľkosti pórov a hrúbky stien, stanovenie geometrických tolerancií, porovnanie aktuálnych a vzorových záznamov.

čítaj ďalej


Digitálna rádiografia

Digitálna resp. počítačová rádiografia prináša zníženie ekonomických výdavkov ako aj veľmi nízke ekologické zaťaženie. Obrovská výhoda digitálnych techník je možnosť počítačového spracovania obrazu a jeho interpretáciu.

RTG komponenty
Prežarovacie systémy obsahujú aj niekoľko typov rtg lámp. Nevyhnutné sú rôzne príslušenstvá a pomôcky ako sú statívy pre rtg lampy, varovné blikacie lampy, tieniace kolymátory a pod.
čítaj ďalej

RTG Filmy
Intenzita    zväzku    žiarenia    X   alebo    gama-žiarenia   je   vzorkou   oslabovaná  a  výsledkom  je  modulovaný  zväzok prešlého žiarenia (s rôznou intenzitou v mieste chyby a jej okolí),  ktorý  pôsobí  na  citlivú  vrstvu  filmu.  Výsledkom je to, že zväzok, vychádzajúci zo vzorky obsahuje na povrchu filmu miesta s rôznou intenzitou žiarenia, ktorá vytvára obraz žiarenia. Po spracovaní filmu - vysoká intenzita žiarenia spôsobí vyššie sčernenie filmu.
Väčšina výrobcov rádiografických filmov dodáva viac filmov pre používanie s kovovými zosilovacími fóliami alebo bez fólií, ktoré sa obvykle označujú ako typy filmov priame (D = direct), alebo tiež bezfóliové, aby bolo možné odlíšiť ich od filmov používaných s fluorescenčnými fóliami. 
čítaj ďalej

Chemikálie pre vyvolávanie filmov
Vyvolávanie rtg filmov je pochod, pri ktorom sa latentný obraz premieňa na viditeľný obraz. Dosiahne sa to selektívnou redukciou kryštálikov halogenidov striebra na kovové striebro, ktoré vytvára latentný obraz a ten obsahuje stopy kovového striebra. Niektoré látky dokážu redukovať len exponované halogenidy striebra na kovové striebro - nazývajú sa vyvolávacie činidlá  - sú to vodné roztoky, ktoré okrem vyvolávacích činidiel obsahujú aj ďalšie chemikálie; každá z nich má svoju príznačnú funkciu. Iné chemické látky zasa dokážu urýchľovať a ustaľovať chemický proces vyvolávania.
 
čítaj ďalej

Vyvolávacie automaty
Pri veľkých objemoch prežarovania narastajú požiadavky na používanie automatických procesorov pre spracovanie rádiografických filmov. S týmito zariadeniami trvá spracovanie filmu 2 až 14 minút, značne kratšiu dobu ako pri ručnom spracovaní. Týchto krátkych dôb spracovania sa dosahuje používaním špeciálnych chemikálií a vyšších teplôt spracovania. Redukčné činidlá sú samé o sebe už viac reaktívne pri vyššej teplote, zvýšená teplota taktiež spôsobuje, že emulzia filmu rýchlo naberá na objeme, takže difúzia kvapalín a chemikálií vrstvou emulzie je rýchlejšia.           
Automatické spracovanie neznamená iba to, že výsledky sú k dispozícii rýchlejšie, je to taktiež štandardizácia celého spracovania a tým samozrejme  taktiež expozičných praktík, zlepšenie kvality a samotnej spoľahlivosti metódy  nedeštruktívneho skúšania.
čítaj ďalej

Príslušenstvá pre prežarovanie
Pre správny výkon prežarovania, zabezpečenia priestoru prežarovacieho pracoviska, ochrany pracovníkov pred účinkami nebezpečného ionizujúceho žiarenia, vyhodnocovania prežarovaných snímkov je nevyhnutné pracovisko vybaviť rôznymi porovnávacími, kalibračnými  mierkami, prístrojmi pre meranie sčernania, osobné dozimetre, varovné signalizačné prostriedky, prehliadacie zariadenia a pod.
čítaj ďalej

Gamagrafické prístroje
Po roku 1947 sa začalo vyrábať značné množstvo rádioaktívnych izotopov určitých prvkov atomárnymi procesmi v jadrových reaktoroch. Umelé rádioaktívne izotopy, ktoré emitujú žiarenie gama (g) a sú vhodné na nedeštruktívneme skúšanie materiálov,  sú  vlastne  vedľajšie  produkty  jadrovej  energetiky  a  je  možné   ich   získať za primerané ceny. Umelé rádioaktívne látky sa získavajú buď štiepením alebo ožiarením v rádioaktívnom reaktore. Je možné získavať týmto spôsobom izotopy v pomerne veľkých množstvách  a  v rozumne  čistom  stave.  Medzi  faktormi,  ktoré rozhodujú o ich význame a hodnote pre nedeštruktívne skúšanie sú vlnová dĺžka a intenzita ich žiarení, ich polčas rozpadu a špecifická aktivita; v skutočnosti sa ukázalo, že len niekoľko z mnoho umelých rádioizotopov je vhodných pre rádiografiu.
čítaj ďalej


Pre viac informácií neváhajte kontaktovať nášho produktového špecialistu

Anton Ráchal

Product manager Predaj zariadení a príslušenstva pre RTG, MT, PT. Servis NDT zariadení.


E-mail: rachal@slovcert.sk

Tel.číslo: +421 903 211246

Môžete tiež využiť kontaktný formulár a my Vás budeme kontaktovať.

Vaše meno:  *
E-mail:  *
Tel.číslo:
Otázka:

* kolonky označené hvieždičkou sú povinné.

7. ročník NDT zákaznícke sympózium SlovCert

7. ročník NDT zákaznícke Sympózium SlovCert, 5.-6. Jún 2018, zámocký hotel The Grand Vígľaš

Dozvedieť sa viac »

SlovCert Receive Zetec Market Leadership Awards

SlovCert spol. s.r.o. received the Bronze/Silver Market Leadership Award during the company’s 2017 Channel Partner Meeting in Whistler, British Columbia, Canada, June 12-14.

Dozvedieť sa viac »