Prežarovanie

Detekcia chýb v odliatkoch:


Digitálna rádiografia 

RTG kontrola diskov kolies
.
Rovnako ako u väčšiny odliatkov, môžu vznikať chyby pri výrobe diskov kolies. Pevnosť disku môže byť ohrozená v dôsledku chýb na povrchu alebo vplyvom vnútorných necelistvostí odliatku. Riešenie rtg kontroly od YXLONu pomáha nájsť tieto nedostatky veľmi spoľahlivo....

Odkaz na pdf dokument ...
 Porovnanie odliatkov s CAD výkresmi 
.
Inovatívnym krokom v zlievarenstve je technika  ktorá vychádza z CAD dát a ich porovnania s CT zobrazením výrobku. Používa sa najmä na začiatku výrobného procesu. Porovnanie formy odliatku a CAD dát sú základom pre tvarovanie a výrobu liacej formy.

Odkaz na pdf dokument ...

.Skenovanie pomocou lineárneho urýchľovača prináša komplexné výsledky pre trojrozmernézobrazenie, ktoré je analyzované neskôr. Nedeštruktívne testovanie materiálov s 3D zobrazením celého bloku motora, ktorý je ťažké kontrolovať po kompletnej montáži poskytujú významnú informáciu pri návrhu výrobku, vývoja produktov a riadenie kvality....

Odkaz na pdf dokument ...


Počítačová rádiografia so skenerom záznamových IP platní

Digitalizácia vo veľkej miere prenikla do nášho každodenného života. Prakticky nenájdete dnes vo svete v moderných zdravotníckych zariadeniach analógové automaty pre vyvolávanie filmov – nákladná údržba, pomalé vyvolávanie a neekonomická prevádzka. V počiatkoch vývoja digitálneho zobrazovania zavážili práve tieto skutočnosti pri rozhodnutí prechodu na digitálnu alternatívu.

Odkaz na pdf dokument ...

7. ročník NDT zákaznícke sympózium SlovCert

7. ročník NDT zákaznícke Sympózium SlovCert, 5.-6. Jún 2018, zámocký hotel The Grand Vígľaš

Dozvedieť sa viac »

SlovCert Receive Zetec Market Leadership Awards

SlovCert spol. s.r.o. received the Bronze/Silver Market Leadership Award during the company’s 2017 Channel Partner Meeting in Whistler, British Columbia, Canada, June 12-14.

Dozvedieť sa viac »