Definícia NDT
Použitie neinvazívnych techník na zistenie integrity materiálu, komponentu alebo jeho časti  alebo kvantitatívne meranie niektorých jeho charakteristík.
T.j. skúšať alebo merať bez poškodzovania materiálu.
 
Príklady uplatnenia NDT techník:
• zisťovanie a hodnotenie chýb,
• zisťovanie netesností,
• lokalizácia cudzích telies,
• merania rozmerov,
• charakteristika mikroštruktúry,
• odhad mechanických a fyzikálnych vlastností,
• meranie napätia a dynamickej odozvy,
• triedenie materiálu podľa mikroštruktúry a chemického zloženia.

 

Kedy sa používajú NDT techniky?

NDT sa používa takmer vo všetkých fázach výroby alebo životného cyklu komponentu.

– Ako pomoc  pri vývoji produktu
– Na sledovanie alebo triedenie vstupného materiálu
– Na zlepšenie alebo kontrolu výrobného procesu
– Na overenie niektorých procesov ako napr. tepelného spracovania
– Na overenie správnosti montáže
– Na zistenie prevádzkového poškodenia
 
Šesť najpoužívanejších NDT metód:
 
UT - Kontrola ultrazvukom ( klasická UT kontrola, Phased Array - technika využívajúca viacmeničové sondy, TOFD ......)
RT - Prežarovanie ( RTG lampy, prežarovacie kabíny, žiariče, digitálna rádiografia ......)
VT - Vizuálna kontrola ( priama vizuálna kontrola, nepriama kontrola - videoskopy, fibroskopy, boroskopy, vysokorýchlostné kamery ......)
PT - Kapilárna kontrola
MT - Magnetická kontrola
ET - kontrola vírivými prúdmi
 
ďalšie metody: LT - skúšanie netesností, akustická emisia ......

7. ročník NDT zákaznícke sympózium SlovCert

7. ročník NDT zákaznícke Sympózium SlovCert, 5.-6. Jún 2018, zámocký hotel The Grand Vígľaš

Dozvedieť sa viac »

SlovCert Receive Zetec Market Leadership Awards

SlovCert spol. s.r.o. received the Bronze/Silver Market Leadership Award during the company’s 2017 Channel Partner Meeting in Whistler, British Columbia, Canada, June 12-14.

Dozvedieť sa viac »