Vírivoprúdové prístroje

Prístroje pre manuálne skúšanie
Tieto vírivoprúdové prístroje sú predovšetkým určené pre kontrolu povrchových a podpovrchových chýb.  Nízka hmotnosť a jednoduché ovládanie predstavujú výhodné  riešenie pre mnohé aplikácie vyžadujúce rýchlu kontrolu materiálu podliehajúcemu koróznemu úbytku hrúbky steny, vzniku únavových trhlín vo vodivých materiáloch. Prístroje, podľa stupňa výbavy, majú možnosť zisťovať chybové indikácie pri použití viacerých meracích frekvencií , odhaliť hĺbku trhlín, hrúbku povlakov, zisťovať koróziu alebo merať aj vodivosť vzoriek.
čítaj ďalej

Meracie systémy trubiek
Technika vírivých prúdov je bezkontaktná metóda pre kontrolu používaná najčastejšie na kontrolu  neferomagnetických trubiek.
Metóda detekuje a určuje veľkosť nehomogenít ako sú korózia, stenšenie steny, odery, pitingy, trhliny a pod.
Metodika RFT / vzdialených polí / Umožňuje vykonať kontrolu trubiek z feromagnetických materiálov ako sú uhlíkaté ocele a feritické ocele:
Metóda vzdialených polí / RFT / detekuje a určuje veľkosť stenšenia stien spôsobených koróziou, eróziou, odermi a pod. 
Metóda magnetických rozptylových tokov / MFL / pomáha detekovať stenšenia stien a výrazné ostré defekty ako pitingy, drážky-vruby, obvodové trhliny.
Metóda IRIS - skúšanie pomocou rotačnej ultrazvukovej sondy - detekuje a skenuje steny trubiek po celom obvode a skúšanej dĺžke, zameriava sa najmä na chyby typu plošnej a jamkovej korózie. 

Kontrolné linky
V priemyselnej výrobe je nevyhnujtné aplikovať kontrolu priamo vo výrobných linkách.Vírivoprúdová  metóda napomáha odhaľovať povrchové  necelistvosti - trhliny, praskliny, vtlačenia, stenšenia stien a pod. u rôznych výrobkov ako sú tyče, profily, odliatky, plechy najmä  pre automobilový,  letecký a petrochemický priemysel. Kontrolné systémy sa projektujú podľa presného zadania, nárokov na citlivosť merania, rýchlosť produkcie.

Sondy
K vírivoprúdovým  prístrojom ponúkame veľmi širokú škálu klasických vnútorných ET / bobin / sond, príložných alebo priechodzích sond. V ponuke je niekoľko stoviek  typov sond rôznych priemerov a frekvencii, v prevedeniach: bobbin, pancake, RFEC, BIAS, MFL, multisystémové  sondy, tužkové sondy, array plošné skenovacie sondy. 
Mnohé sondy zabezpečujeme na zákazku podľa technického zadania a citlivosti merania.

Mierky a príšlušenstvá
K vírivoprúdovej kontrole neodmysliteľne patria aj rôzne príslušenstvá, ako sú vhodné kalibračné mierky, testovacie vzorky, vodivostné normály,  káblové redukcie na prepojenie sond s prístrojom a iné príslušenstvá ...

Meracie systémy pre energetiku
V oblasti klasickej a  jadrovej energetiky sa enormne zvyšuje použitie techniky vírivých prúdov, pretože ide o bezkontaktnú metodiku skúšania s vysokou citlivosťou. V oblasti skúšania reaktorov a parogenerátorov sú vírivoprúdové prístroje súčasťou veľkých skenovacích systémov, pracujúcich s manipulátormi, robotmi a výkonnou technikou pre analýzu snímaných dát.

7. ročník NDT zákaznícke sympózium SlovCert

7. ročník NDT zákaznícke Sympózium SlovCert, 5.-6. Jún 2018, zámocký hotel The Grand Vígľaš

Dozvedieť sa viac »

SlovCert Receive Zetec Market Leadership Awards

SlovCert spol. s.r.o. received the Bronze/Silver Market Leadership Award during the company’s 2017 Channel Partner Meeting in Whistler, British Columbia, Canada, June 12-14.

Dozvedieť sa viac »