Vizuálna kontrola

Možnosti vizuálnej kontroly ako nedeštruktívnej kontroly zvarových spojov.

Vizuálna kontrola je jednou zo základných metód nedeštruktívneho testovania materiálov. Vo väčšine prípadov predchádza ostatným metódam NDT. Vizuálna kontrola sa delí na priamu vizuálnu a nepriamu kontrolu. Priama - tzv. povrchová kontrola sa zameriava na kontrolu celkového stavu povrchu skúšaných predmetov - zvarov, opracovaných povrchov výkovkov, odliatkov a pod. .... 


Odkaz na pdf dokument ...

7. ročník NDT zákaznícke sympózium SlovCert

7. ročník NDT zákaznícke Sympózium SlovCert, 5.-6. Jún 2018, zámocký hotel The Grand Vígľaš

Dozvedieť sa viac »

SlovCert Receive Zetec Market Leadership Awards

SlovCert spol. s.r.o. received the Bronze/Silver Market Leadership Award during the company’s 2017 Channel Partner Meeting in Whistler, British Columbia, Canada, June 12-14.

Dozvedieť sa viac »