Vizuálna kontrola

Možnosti vizuálnej kontroly ako nedeštruktívnej kontroly zvarových spojov.

Vizuálna kontrola je jednou zo základných metód nedeštruktívneho testovania materiálov. Vo väčšine prípadov predchádza ostatným metódam NDT. Vizuálna kontrola sa delí na priamu vizuálnu a nepriamu kontrolu. Priama - tzv. povrchová kontrola sa zameriava na kontrolu celkového stavu povrchu skúšaných predmetov - zvarov, opracovaných povrchov výkovkov, odliatkov a pod.

Vizuálna kontrola lopatiek turbín pomocou Iplex NX

Pre zníženie prestojov pri kontrolách turbín je najvýznamnejším faktorom efektívnosť endoskopu, použitého na kontrolu. Najnovšie videoskopy so širokým zorným poľom, dostatočným osvetlením a meracími schopnosťami dokážu čas pri kontrole podstatne skrátiť.

Vizuálna kontrola prevodovej skrine helikoptéry

Počas bežných kontrol súčastí helikoptéry sa používajú endoskopy na kontrolu trhlín a skrytých chýb.