Meranie tvrdosti

Kontrola tvrdosti pílového listu

Pílové listy s priemerom až niekoľko desiatok centimetrov, sú používané na delenie kamenných blokov. Pre zabezpečenie najlepších podmienok rezania musí mať pílový list zaručené mechanické vlastnosti, ktoré sa overujú aj vďaka meraniu tvrdosti. Práve tu sa uplatňujú prenosné tvrdomery.

Meranie tvrdosti blokov motora a hlavy valcov

Bloky motora musia byť tepelne spracované, čo má vplyv na ich vlastnosti. Tieto sa kontrolujú pomocou prenosných tvrdomerov.

Meranie tvrdosti hliníkových odliatkov

Štandardná metóda merania tvrdosti stacionárnymi tvrdomermi vyžaduje oproti prenosným tvrdomerom viac času. Častokrát ani nie je možné odobrať vzorku z odliatku. Riešením je použitie prenosného prístroja so sondou Leeb, Rockwell alebo UCI.